"Servisný modul nie je určený len pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú servisom, ale aj pre firmy, ktoré ponúkajú tieto služby zákazníkom."

Systém umožňuje komplexne viesť, čerpať informácie a riadiť servisné stredisko. Systém ponúka kompletné spracovanie a evidovanie každého servisného prípadu cez evidenciu jednotlivých servisovaných zariadení, objednanie servisného zásahu, rezerváciu potrebného tovaru na sklade, ohodnotenie servisného zásahu až po zadanie normohodín na potrebné servisné práce.

Systém umožňuje viesť evidenciu všetkých servisovaných zariadení a zároveň eviduje servisné zásahy na daných zariadeniach. Takisto modul eviduje uzavreté servisné zmluvy, na základe ktorých je možné, za určité časové obdobie, vystaviť hromadnú servisnú faktúru na obchodného partnera.

Okrem základných informácii o servisovanom zariadení systém umožňuje zadať ďalšie doplnkové údaje (napr. stav tachometra, počítadla, výbava,…). Už pri príjme zariadenia do servisu je možné stanoviť predpokladanú cenu opravy a dĺžku trvania servisného zásahu. Vzhľadom na to, že modul je priamo prepojený aj na skladový modul, je možné priamo zarezervovať potrebný materiál, prípadne materiál objednať.

Základné vlastnosti:

 • evidencia, prehľad a tlač zoznamu servisovaných zariadení
 • evidencia servisných zákrokov a ich triedenie podľa typu výrobku, oblasti a skupín úkonov
 • evidencia normohodín a ich označenie
 • evidencia náhradných dielov a sledovanie náhrad jednotlivých dielov
 • import údajov pre normohodiny a náhradné diely z katalógu výrobcov
 • evidencia druhov servisu a parametre pre fakturáciu
 • štatistika servisovaných zariadení podľa typu, majiteľa, rozsahu počítadiel s výstupmi podľa použitých serv. dielov, úkonov, periodicity opráv
 • evidencia zákaziek, rozpracovanosti, sledovanie výdajok materiálu a pracovných listov
 • evidencia servisovaných zariadení prítomných v servise
 • rozpis úkonov podľa profesii a technikov k výkonu
 • štatistika odpracovaného času technikov podľa normohodín alebo reálneho času stráveného nad opravou
 • automatická fakturácia zákaziek s možnosťou tlače zákazníckeho listu po položkách alebo jednou sumou
 • výdaj zariadenia zo servisu s evidenciou času a osoby na výdaji
 • množstvo tlačových zostáv