MONET - riadenie maloobchodu

Riadenie maloobchodu (maloobchodných predajní) je vykonávané v spolupráci s IS BarISx a modulom MoNET a pokladňou EUROKASA.  BarISx  vykonáva všetky centrálne riadené operácie (centrálne objednávanie tovaru, cenotvorba, spracovanie MO predaja, centrálny číselník...). Modul MoNET slúži pre on-line komunikáciu s predajňami, riadenia a výkon skladového hospodárstva, tvorbu individuálnych objednávok, interné peňažné operácie, analýzy a štatistiky (napr. o ležiakoch, predaji, ziskovosti atď.).

Vedúci MO predajne má k dispozícii všetky informácie potrebné pre chod maloobchodnej predajne, vrátane informácií z centrálnych objednávok  a  predpokladanom dátume a čase dodávok tovaru. Modul MonNET je postavený na technológii BarIS.NET a je možné v ňom rýchlo vykonať prakticky akékoľvek prípadné špeciálne úpravy. Príjem tovaru na predajniach sa vykonáva prostredníctvom čítačiek ČK alebo handheldov. V prípade zmeny čiarového kódu môže vedúci tento kód zmeniť na základe prístupových práv priamo v MoNETe pre všetky predajne. Modul on-line spája predajne s IS BarIS prostredníctvom webového rozhrania. Obsahuje tiež interný chat a DMS systém pre distribúciu firemných dokumentov a  smerníc.

Manažér MO má k dispozícii aktuálne informácie o stavoch skladov na jednotlivých predajniach s nástrojmi pre analýzu predaja.

Základným softvérom pre MO predajňu je pokladničný systém EUROKASA. Jedná sa o jednoduchý, avšak výkonný pokladničný systém, ktorý pracuje samostatne a komunikuje so systémom BarIS prostredníctvom replikácií. Interval replikácií je závislý od potrieb organizácie. Výhodou tohto riešenia je nezávislosť na kvalite pripojenia nadradenému IS BarIS. EUROKASA funguje aj samostatne bez IS BArIS a je vhodná ako základný článok riešenia pre franchisingové združenia. Obsahuje aj centrálny vernostný systém, komunikuje s rôznymi externými zariadeniami na báze ovládačov OPOS (váhy, scanery, zákaznícke  displeje, programovateľné klávesnice a vybrané druhy platobných terminálov). Viac o možnostiach tohto systému sa dočítate ďalej v sekcii EUROKASA.