"Manažérsky pohľad v intranetovom prostredí pre operatívne a strategické riadenie podniku"

BarIS.NET Manager je rozšírením manažérskeho modulu z rodiny BarISx do prostredia internetu. Vyznačuje sa rýchlosťou a ľahkou customizáciou podľa potrieb zákazníka. Je dostupný z akéhokoľvek miesta na svete. Modul jednoduchou a názornou formou zobrazuje základné štatistiky, ktoré napomáhajú vytvárať obraz o aktuálnom stave spoločnosti.

Základné vlastnosti:

 • Základné štatistiky o sklade
  • efektivita vyskladňovania (BarIS GO!)
  • veková štruktúra zásob
  • obrátkovosť
  • priemerná skladová zásoba
  • ziskovosť
  • analýza skladových pohybov
  • top štatistiky
  • optimalizácia sortimentu
  • ostatné
 • Základné obchodné štatistiky
  • regionálna analýza predaja
  • ziskovosť
  • odbytové analýzy
  • cena procesu
 • Základné finančné štatistiky
  • analýza finančných pohybov
  • finančné analýzy
  • saldokonto
  • správa pohľadávok
  • správa zákaziek

Systém je pripravený pre rozsiahlu customizáciu a je možné spracovávať ľubovoľné dáta z IS BarIS podľa potrieb zákazníka.

Doporučená podpora:

 • BarIS.GO! - Handy GO!