BarIS VOICE! - Voľné oči, voľné ruky - vyskladňovanie tovaru hlasovou navigáciou "picking by the voice"

Najnovšia technológia v oblasti riadenia logistického procesu s cieľom rýchleho a efektívneho vyskladnenie tovaru. Podstatou tejto technológie sú „voľné oči, voľné ruky“. Skladník je navigovaný len prostredníctvom hlasových príkazov z on-line terminálu Vocollect a aplikáciou BarIS VOICE. Táto technológia je určená pre veľké sklady s dostatočným počtom paletových pozícií. BarIS VOICE naviguje skladníka prostredníctvom pozícií v sklade, na ktorých môže byť len jeden druh tovaru. Po prečítaní kontrolného kódu pozície je identifikovaný tovar, ktorý sa vyskladňuje. Táto technológia umožňuje rýchlejšie vychystávanie tovaru než handheldová technológia. Použitie BarIS VOICE však nie je možné v každom sklade. Handheldy kontrolujú proces vyskladnenia 2x, a to na základe pozícií a čiarového kódu tovaru, BarIS VOICE len na základe pozície. 
BarIS VOICE nie je využívaný pre celý logistický proces. Príjem a naskladnenie tovaru sa vykonáva prostredníctvom handheldu. Handheld sa využíva aj pre vyskladňovanie váženého tovaru (napr. syry, mäso).

Hlavné výhody:

  • rýchlosť vyskladňovania tovaru
  • voľné obe ruky skladníka, voľné očí
  • ľahká zastupiteľnosť skladníka
  • intuitívne ovládanie
  • rýchla implementácia

Vhodné pre:

  • systémy hlasom riadených operácií sa využívajú najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok vo veľkoskladoch a v distribučných centrách, ale nájdu uplatnenie napríklad aj pri riadení výrobných a technologických procesov v logistike a pod.
  • rozsiahle sklady s vysokou obrátkou tovaru a dostatočným počtom skladových pozícií s možnosťou umiestnenia jedného druhu tovaru na jednu pozíciu