BarIS GO! BUSINESS MAN – Mobilný obchodník

Rozšírenie IS BarIS o riešenie pre malé on-line prenosné terminály (napr. HP IPAQ, alebo iné s OS Windows mobile alebo Windows CE 5.00 a dátovou komunikáciou GPRS...) s funkciou mobilného obchodníka. Predajca/obchodný zástupca má vždy k dispozícii aktuálne dáta o svojom obchodnom partnerovi (informácie o platobnej disciplíne, o neuhradených faktúrach, o nakupovaných tovaroch, službách a ich cenách...) Prostredníctvom terminálu vykonáva on-line objednávky pre obchodného partnera, ktoré sú ihneď spracované systémom v sklade, zarezervujú tovar pre partnera a podľa času dodania sú generované výdajky tovaru do procesu expedície tovaru.
V prípade, ak nie je k dispozícii on-line spojenie (napr. nie je signál mobilného operátora) systém pracuje dočasne v režime off-line. Po nadviazaní spojenia systém pošle dáta centrálnemu systému BarIS. 

Pre notebooky odporúčame pozrieť si riešenie BarIS.NET DEALER, ktoré pracuje na obdobnom princípe s využitím technológie internetového obchodu.

Hlavné výhody:

  • zefektívnenie procesu: objednávka tovaru, rezervácia tovaru, expedícia, dodanie
  • odbúranie viacnásobného vkladania dát (prepisovaním do systému) – priama úspora mzdových nákladov
  • eliminácia chýb
  • operatívne riešenie pre platobne nedisciplinovaných partnerov
  • on-line dáta o stave objednávok pre riadenie výroby alebo plánovanie nákupu tovarov
  • sledovanie efektívnosti obchodného zástupcu
  • rýchla návratnosť