Maximálne skrátenie procesu -> objednávka -> vyskladnenie -> dodávka tovaru. Obchodný zástupca odosiela on-line objednávky do systému, kde sa ihneď spracovávajú. Maximálna rýchlosť, presnosť, úspora mzdových nákladov. Webová verzia.

BarIS.NET DEALER – Mobilný obchodník

Rozšírenie IS BarIS o riešenie pre notebooky s funkciou mobilného obchodníka. Predajca/obchodný zástupca má vždy k dispozícii aktuálne dáta o svojom obchodnom partnerovi (informácie o platobnej disciplíne, o neuhradených faktúrach, o nakupovaných tovaroch, službách a ich cenách...) Prostredníctvom notebooku vykonáva on-line objednávky pre obchodného partnera, ktoré sú ihneď spracované systémom v sklade, zarezervujú tovar pre partnera a podľa času dodania sú generované výdajky tovaru do procesu expedície tovaru.
V prípade, ak nie je k dispozícii on-line spojenie (napr. nie je signál mobilného operátora) systém pracuje dočasne v režime off-line (vytváraním csv súborov). Po nadviazaní spojenia systém pošle dáta centrálnemu systému BarIS. 

Pre mobilné terminály na báze Windows mobile 2003 a vyšší, Windows CE 5.0 odporúčame pozrieť si riešenie BarIS.BUSINESS MAN!, ktoré pracuje na obdobnom princípe s optimalizáciou pre malé mobilné terminály.

Hlavné výhody:

  • zefektívnenie procesu: objednávka tovaru, rezervácia tovaru, expedícia, dodanie
  • odbúranie viacnásobného vkladania dát (prepisovaním do systému) – priama úspora mzdových nákladov
  • eliminácia chýb
  • operatívne riešenie pre platobne nedisciplinovaných partnerov
  • on-line dáta o stave objednávok pre riadenie výroby alebo plánovanie nákupu tovarov
  • sledovanie efektívnosti obchodného zástupcu
  • rýchla návratnosť