DMS - Document Management System

DMS je modul určený pre evidenciu firemnej dokumentácie, účtovných dokladov, vnútrofiremných smerníc a metodických pokynov v elektronickej podobe, ktoré vznikajú v prostredí spoločnosti alebo do spoločnosti prichádzajú. Približne 42% informácii sa do spoločnosti dostáva papierovou formou ako neštruktúrovaný dokument. Správa dokumentov umožňuje paralelné spracovanie dokumentov, skracuje pracovné procesy s nimi, zlepšuje vzájomnú komunikáciu pri vybavovaní dokumentov. Všetky dokumenty, ktoré vznikli činnosťou spoločnosti, je možné elektronicky evidovať, spoločne zálohovať, triediť a archivovať. Veľkým prínosom je funkcia sledovania informácie o tom, kto daný dokument mal čítať a čítal.

Doporučené rozšírenie:

  • B.NET - DMS & ISO
  • B.NET - DOCUMENT FLOW