Internetový obchod sa dnes stáva nevyhnutnou súčasťou podnikania. Je mnoho spoločností, ktoré už internetový obchod majú a ďalšie o ňom uvažujú.

Základné vlastnosti:

 • rýchly a moderný on-line e-shop pracujúci na jednej databáze spolu s IS BarIS
 • administrácia, obchodné riadenie prostredníctvom IS BarIS a jeho bežných nástrojov (cenotvorba, darčeky, obchodní partneri)...
 • neobmedzený počet produktov - skladových kariet
 • každá skladová karta môže mať viac parametrov, napr. farba veľkosť
 • porovnávanie technických parametrov produktov
 • vkladanie rôznych príloh
 • možný akýkoľvek grafický design podľa potrieb zákazníka
 • zabudovaný CMS pre vkladanie staticko-dynamických informácií
 • kompletná logistika a tlač potrebných dokumentov
 • splátkový systém
 • špedičný modul, výpočet dopravných nákladov
 • spolupráca s platobnými portálmi (napr. Tatra pay, VUB pay....)
 • mnoho ďalších funkcionalít
 • otvorenosť systému

Prínosy internetového obchodu, argumenty pre jeho zavedenie, predstavenie stratégie „dvoch firiem“

Jedno z riešení ako udržať a zvýšiť obrat je implementácia internetového obchodu. Internetový obchod alebo e-shop nepredstavuje dnes už len módny trend, ale je nevyhnutným štandardom. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame základné odpovede k otázkam vedúcim k presvedčeniu, či zaviesť alebo nezaviesť internetový obchod.

Vysoká konkurencia na internete

Jednou zo základných otázok pred zavedením internetového obchodu je, či zavedenie e-shopu nebude kontraproduktívne, t.j. či e-shop neodláka zákazníkov ku konkurencii.
Túto otázku si pokladajú najmä spoločnosti, ktoré majú ceny produktov zjavne vyššie ako ceny ponúkané konkurenciou na internete. Rozhodnutie závisí od zvolenej obchodnej stratégie podniku, či podnik využije zisk len od malej časti potenciálnych zákazníkov vo svojom okolí alebo chce získať zákazníkov z celej SR (riešenie tejto situácie ponúkame ďalej v tomto článku). Tak isto nič nebráni vychutnať si trh s 500mil spotrebiteľmi—EÚ. Úplne normálne je, že všetky spoločnosti, ktoré predávajú úplne rovnaké tovary a nie sú ich výrobcami, či priamymi dovozcami, nakupujú tieto tovary približne v rovnakých cenách, avšak predávajú ich rozdielne.  Konkurencia na internete je veľmi tvrdá a predajcovia  vedú medzi sebou cenovú vojnu. Veľa takýchto predajcov sú malé FO s malým alebo žiadnym kapitálom a bez žiadnych dodatočných služieb. Ich politika spočíva v ochote predávať produkty za najnižšie možné ceny, ktoré im stačia na prežitie ich podniku (domácnosti). Pri vhodne zvolenej propagačnej stratégii (info ďalej) sa týchto „konkurentov“ nemusíme obávať.

Ak ste podnikom, ktorý prevádzkuje kamenné obchody a máte ceny porovnateľné s konkurenciou na internete, Váš podnik (značka) je známy, natíska sa tu otázka : "Prečo Váš e-shop už dávno nepredáva ?"

 Ak ste však podnikom, ktorý má kamenné obchody, avšak cenovo je v rámci internetu nekonkurencieschopný, máte nasledovné možnosti: (pozn. vysoké ceny neznamenajú hneď zle riešený obchodný plán, ide len o využitie trhu a možností spotrebiteľov v okolí a z toho aj vyšší zisk, v prípade, ak vysoké ceny sú v skutočnosti pre Vás len výsledkom reálnych nákladov, treba tento stav okamžite riešiť, nakoľko konkurencia to má vyriešené...) 

1. pokračovať ďalej v činnosti ako doteraz a dúfať, že Vás konkurencia nezničí.

2. zvoliť obchodnú stratégiu „ponechať výhodu vyšších cien v kamennom obchode a poskytnúť výhodnejšie ceny na internete“, formou zliav z bežných cien za objednávku z internetu. Vhodné pre všeobecne známe podniky, kde služby a starostlivosť o zákazníka sú na vysokej úrovni a sú známe.

3. zvoliť obchodnú stratégiu dvoch firiem

Stratégia dvoch firiem vychádza z nasledovných skutočností:

a) moje nákupné ceny sú porovnateľné s konkurenciou
b) chcem zachovať výhodu vyšších cien v kamennom obchode a nechcem ich ničiť vlastnými cenami na internete
c) chcem zisk od zákazníkov pohybujúcich sa na internete

Príklad:

1) Spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom kníh pod svojím všeobecne známym názvom ARTPOKEC, s.r.o., bude pod týmto menom prevádzkovať svoje kamenné obchody a internetový obchod "www.artpokec.sk". V e-shope priaznivcom poskytne rôzne, malé bonusy cez internet. Má kapacitu predávať oveľa väčšie množstvo kníh ako má odbyt, avšak nechce ničiť svoje ceny, preto vytvorí novú spoločnosť pod názvom  VŠETKY KNIHY, s.r.o.

2) Spoločnosť ZBOJNIK, s.r.o., rámci "www.zbojnik.sk" bude predávať svoje knihy za internetovo-konkurenčné ceny a využije tak zisk obrovského množstva užívateľov internetu. Ak to nevyužijete Vy, konkurencia určite áno! K novému internetovému obchodu je vhodné zvoliť správnu stratégiu propagácie, napr. prostredníctvom rádia a internetu...

Pre Váš nový internetový obchod je dôležitý správny výber internetovej domény, pod ktorou bude Váš e-shop k dispozícii zákazníkom. Práve toto označenie (značka) môže mať značný vplyv pre získanie Vašich zákazníkov a tak isto má vplyv na priamu výšku reklamných nákladov. Ak zvolíme stratégiu podľa bodu 2, tak názov e-shopu bude zhodný s názvom spoločnosti.

Existujú však aj spoločnosti, pre ktoré je zavedenie e-shopu naozaj otázne vzhľadom na druh svojej činnosti, alebo druh predávaných tovarov. Ide najmä o tie podniky, kde je pri predaji je potrebné tovar odskúšať (napr. textil), alebo zákazníci potrebujú aktívny prístup od predajcu, odborné poradenstvo (predaj stavebného materiálu...) a iné.

Internetový obchod pre tieto podniky môže mať nasledovný potenciál:

1.Ee-shop bude reklamno-informačný portál, kde si návštevník nájde zaujímavé informácie o ponúkaných kolekciách (textil), alebo informácie o zložení a kvalite výrobku, účelu jeho použitia, spolu s obrazovým náhľadom tovarov. Obsah vložených informácií je veľmi dôležitý, aby upútal zákazníka a zákazník získal predstavu o profesionalite firmy.

2. Portál bude informovať zákazníkov o dostupnosti tovarov v rámci jednotlivých kamenných obchodov, prípadne o predpokladanej dobe dodania tovaru, ktorý nie je skladom. V e-shope môže byť ponuka oveľa širšia ako ponuka v bežnom obchode, pričom tovar, ktorý nie je skladom bude dostupný na objednávku. Na základe analýzy predaja a dopytov o tovaroch môže predajca upraviť vlastný skladový sortiment predaja v kamenných obchodoch.

3. Ceny môžu alebo nemusia byť zobrazené. Závisí to od cenovej politiky podniku a obchodnej analýzy bez ohľadu na to, aká stratégia bude zvolená.

Dobre spracovaný a informačne bohatý internetový obchod bude vstupnou bránou pre vyhľadávač Google, s reálnou šancou dosiahnutia prvých priečok v priebehu dvoch až troch rokov. Umiestnenie v Google má zásadný vplyv na návštevnosť Vášho portálu, čo je podstatné pre získavanie nových zákazníkov.

Cieľom zavedenia e-shopu je aktívny prozákaznícky prístup, nová forma predaja za účelom nie len prežitia, ale ďalšieho rozvoja podniku, s možnosťou získania nových trhov.

K IS BarIS si môžte dokúpiť modul e-shou z techológie BarIS.NET vo veľmi dostupných cenách, ktorý je priamo napojený na databázu IS BarIS (žiadne off-line riešenie, replikácie atď). Náš e-shop vykonáva obchodný prípad od objednania tovaru, jeho zaplatenia, pokynu na expedíciu, vytlačenia potrebných dokumentov a nálepiek na balíky úplne automaticky. Môže byť graficky ľubovoľne upravený, alebo  rozšírený o ďalšie moduly, ako napr. servisný modul, vernostný systém atď. Plne podporuje stratégiu dvoch firiem - viac e-shopov s rôznou cenotvorbou. Sme Vám pripravení poskytnúť kompletné poradenstvo v tejto oblasti (výber domény, zvolenie správnej stratégie s kompletným know-how), vrátane SEO optimalizácie pre Google.

Naše referencie: shark.sk, agem.cz, sofos.sk, muziker.sk, domoss.sk, obchod.takacs.sk, phobos.sk, ruefa.sk, molpir.sk, nachema.sk a iné.