https://www.florasystem.sk/FloraShop/Images/eu_logo.jpg
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
 regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
Názov a sídlo prijímateľa: KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., Dobšinského 18/A, 811 05  Bratislava
Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.
Začiatok realizácie projektu: 11/2019
Koniec realizácie projektu: 10/2020
Realizácia projektu: v pobočke Nitra Štefánikova trieda 54, 949 01  Nitra
Realizácia projektu: v pobočke Žilina P.O. Hviezdoslava 48, 010 10  Žilina
Výška poskytnutého príspevku: 174 330,47 €
Logo operačného programu:
Odkazy na webové sídla: www.esf.gov.sk / www.ia.gov.sk / www.employment.gov.sk
Fotodokumentácia: Priebežne budeme aktualizovať