"Manažérsky pohľad v intranetovom prostredí pre operatívne a strategické riadenie podniku"

BarIS.NET Manager je rozšírením manažérskeho modulu z rodiny BarISx do prostredia internetu. Vyznačuje sa rýchlosťou a ľahkou customizáciou podľa potrieb zákazníka. Je dostupný z akéhokoľvek miesta na svete. Modul jednoduchou a názornou formou zobrazuje základné štatistiky, ktoré napomáhajú vytvárať obraz o aktuálnom stave spoločnosti.

Základné vlastnosti:

Systém je pripravený pre rozsiahlu customizáciu a je možné spracovávať ľubovoľné dáta z IS BarIS podľa potrieb zákazníka.

Doporučená podpora: