B.NET POŠTA

Jednoduchý systém pre evidenciu prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Modul odporúčame používať so systémom správy dokumentov B.NET DMS...

Evidencia pošty

Cieľom modulu je komplexná evidencia prichádzajúcej pošty a odchádzajúcej pošty, zaznamenávanie informácií o dokumentoch, ktoré sú obsahom poštových zásielok. Ku každému záznamu je možné vložiť prílohu (sken dokumentu), zaradiť dokument do užívateľom definovaných druhov dokladov. Následne je dokument pripravený k ďalšiemu spracovaniu v IS BarIS.

Doporučené rozšírenie: