B.NET WORKFLOW

Manažment práce, plánovač času, adresár, poznámkový blok ... Pomocou tohto nástroja úkolujete a kontrolujete svojich podriadených, riadite porady. Dávate im k dispozícií nástroj pre manažment svojho času a evidujete históriu riešenia úloh.

Vytvorte zo skupiny vynikajúcich sólistov vynikajúco zohraný tím!

Modul Workflow - efektívny nástroj manažovania činností pracovníkov, s cieľom zefektívnenia procesov a on-line dostupnosťou kdekoľvek na svete.

Základné vlastnosti:

Hlavné prínosy:

Modul Workflow je otvorený systém a je možné ho prispôsobiť ľubovoľne podľa požiadaviek zákazníka.