Internetový modul - manažment HELPDESKU. Vkladanie dotazov, odpovedanie, sledovanie jeho efektivity, FAQ, znalostná báza

prev